Tillbaka till aktuellt
19.4.2024

I år genomför HRT för första gången en resvaneenkät som riktar sig till alla invånare i HRT-området. Enkäten är öppen fram till 29.4. Svar önskas från såväl bilister, användare av kollektivtrafiken, fotgängare som cyklister.

Enkäten består av kartfrågor och flervalsfrågor. Du kan besvara enkäten på finska, svenska eller engelska. Det tar ca 10 minuter att svara. I slutet av enkäten kan du delta i utlottningen på 3 stycken 50 euros presentkort till K-gruppen.

Svara på enkäten här.

Målet är att få en större förståelse om invånarnas resvanor i hela HSL-området, oberoende om du reser med kollektivtrafiken eller med något annat färdsätt. Enkätresultaten kommer att användas som stöd för invånarbaserad planering och som bakgrundsuppgifter. HRT informerar om enkätresultaten under våren.