Tillbaka till aktuellt
12.6.2023 | Markanvändning

Våren 2023 har byggnadsarkitektstuderandena Julia Silvennoinen och Tiia Viitanen utarbetat en planeringsguide för solpaneler inom ett innovationsprojekt i samarbete mellan Grankulla stad och Metropolian Ammattikorkakoulu. Innovationsprojektet är en kurs som hör till yrkeshögskolans studieprogram för byggnadsarkitektlinjens tredje årskurs under vårterminen. I projektet utvecklar studerandena i tvåpersonersgrupper en organisations verksamhet. Målet med kursen är att studerandena ska förkovra sig i projekthantering och innovationskunnande samt skapa kontakter mellan skola- och arbetslivet. Projektet leddes från skolans sida av arkitekt och lektor Jarkko Könönen och byggchef Tomi Salminen från beställaren Grankulla stad.

Projektet uppkom då Grankulla stad ville satsa på förnybar solenergi i sina kommande byggprojekt, vilket genom att utreda möjligheter att utreda och öka energieffektiviteten i staden fastigheter är en viktig målsättning. Innovationsprojektet mål var att utarbeta en planeringsguide med samlad information om placeringen av solpaneler och olika alternativ, som sedan kunde användas i kommande offentliga byggprojekt. Ämnet är omfattande och projektet avgränsades att på allmän nivå gälla riktandet av solpaneler och placering i olika delar av byggnader.

Projektets slutprodukt blev en pdf-guide om hur det lönar sig att planera solpaneler och allmän information om dem. Guiden kommer att finnas på två språk på stadens webbplats. I guiden finns också rekommendationer om alternativa placeringsplatser för olika byggnadsdelar, såsom fasader eller markiser.
Alternativa placeringsplatser har åskådliggjorts genom att använda Kasabergets skola som exempel. I slutet av guiden finns en uppräkning på vilka saker man ska beakta, då man planerar att placera solpaneler på byggnaden. Guiden är kompakt och lättläst, så att den tjänar möjligast många läsare.

Samarbetet med Grankulla stad var väldigt givande för studerandena, då de fick sätta in sig i solenergifrågor och hur solpaneler kan tas in som en del av arkitekturen. Förnybar energi, möjligheterna med solpaneler var en viktig och aktuell del av projektet och erbjöd studerandena en fin möjlighet att vara med och utveckla hur solenergi och arkitektur kan utvecklas jämsides i Grankulla stad.