Tillbaka till aktuellt
4.2.2022

Staden har 31.12. fakturerat närmare 2000 fastighetsägare för gatu-underhållet. En del av räkningarna sändes både som pappers- och e-fakturor. Nu har en del av mottagarna betalt båda räkningarna och staden håller som bäst på att återbetala det andra beloppet.

Det har också framkommit att närmare 100 mottagare inte fått den ursprungliga räkningen och de har endast fått en indrivningsfaktura.
Staden har för deras vidkommande igångsatt omedelbara korrigeringsåtgärder

Vi beklagar strulet med räkningarna
Grankulla stad