Tillbaka till aktuellt
30.10.2023

Stadens ekonomiska utsikter för 2024 har försämrats och stadsstyrelsen beslöt på måndagksvällen 30.11. remittera det budgetförslag som fanns på bordet. Före beslutet diskuterade styrelsen det försvagade ekonomiska läget och dess inverkan på ekonomin för de följande åren.

Stadsstyrelsen beslöt efter diskussionerna att remittera budgeten för ny behandling så att fullmäktige hinner hålla ett ekonomiseminarium för att dra upp riktlinjer för sparkraven för de kommande åren. De ska hinna med till följande behandlingsrunda i styrelsen och senare i fullmäktige. Budgeten behandlas och besluts i fullmäktige i december.

Styrelsen beslöt ändå föreslå för fullmäktige 13.11. att inkomstskatteprocenten ska bli 4,40 %. Fastighetsskatteprocentarna föreslås hållas oförändrade om inte staten ändrar värderingssystemet för markbotten. Då beskattas markbotten med en ny skatt på 1,30 %.

Skatteprocentarna ska meddelas till staten ännu inom samma vecka i november.