Tillbaka till aktuellt
28.2.2023

Stadshuset är från och med vecka 9 öppet igen som normalt på fredagar kl. 8–15.45.

Stadshuset har som en energibesparingsåtgärd varit stängt på fredagar från och med december. Temperaturen i huset sänktes med cirka fem grader från det normala under det förlängda veckoslutet.

Kampanjen för att spara el och värme har gett goda resultat. Med hjälp av alla besparingsåtgärder i stadshuset minskade stadshusets förbrukning av el med 21,5 % och fjärrvärme med 35,3 % under fyra månader.