Tillbaka till aktuellt
20.9.2021

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder på i kväll kl. 19.00. Mötet hålls i Kasavuoren koulukeskus utan publik och mötet sänds i direktsändning över nätet.

Mötet behandlar bl.a. deltaljplaneändringen för Stationsvägen 10-14 och väljer centralvalnämnd och revisionsutkott. Därtill utnämner fullmäktige representanter i olika samarbetsorgan och svarar på två fullmäktigemotioner.

Mötet, diskussionen och beslutsfattande kan följas i direktsändning via denna länk (sändningen börjar ca tio minuter innan mötet inleds)

Mötets föredragningslista kan läsas här:
Föredragningslistan