Tillbaka till aktuellt
19.12.2023

Fullmäktige godkände på måndagskvällen 18.12.2023 ett budgetförslag med sparåtgärder. Stadsstyrelsen hade i november remitterat budgetförslaget som visade underskott för att hitta åtgärder som får stadens ekonomi i balans inom cirka tre år. 

Styrelsen behandlade budgetförslaget på nytt och gick igenom ett antal sparförslag, varav stadsstyrelsen godkände att inkludera följande i budgetförslaget som presenterades för stadsfullmäktige: bestående inbesparingar på cirka 1,8 miljoner euro, inbesparingar av engångskaraktär på cirka 255 000 euro och intäkter av engångskaraktär på cirka 4,6 miljoner euro. 

Fullmäktige godkände på måndagen budjeten och sparåtgärder: bl.a.ges hemvårdsstödets kommuntillägg sänks till 160 e/mån fr.o.m. hösten, fastigheternas engergisparåtgärder effektiveras, övertidsförfarandet skärps och därtill ska man utreda att överföra ägandet och driften av ishallen till en tredje part.  Några av sparåtgärderna röstade fullmäkige om, men de största ändringarna föreslogs i budgettexterna.  Alla inbesparingar kommer inte att verkställas under år 2024. 

Investeringsutgifterna uppgår till 16,7 miljoner euro år 2024. De mest anmärkningsvärda investeringarna är stadsbanan (6,4 miljoner euro) och cykelleden Baana (2,9 miljoner euro).

Fullmäktige håller ett ekonomiseminarium i februari, där det är meningen att hitta lösningar för att balansera stadens ekonomi på lång sikt. 

Inkomst och fastighetsskattesatserna fastställde fullmäktige redan i november.
Inkomstskattesatsen för år 2024 är 4,40 % och fastighetsprocentarna enligt följande:
– allmän fastighetsskattesats 0,93 %
– skattesatsen för mark 1,30 %
– stadigvarande bostad 0,41 %
– övriga bostadsbyggnader 0,93 %
– obebyggd byggplats 3,93 %
– allmännyttiga samfund 0,93 %

Läs mera: www.grankulla.fi/protokoll