Tillbaka till aktuellt
13.5.2024 | Stadsbanan

Stadsbaneprojektet inkluderar byggandet av Posttorgets rondell som en del av entreprenaden. I arbetet ersätts den gamla korsningen mellan Tunnelvägen, Helsingforsvägen och Stationsvägen med en ny mer funktionell rondell. Samtidigt kommer gatans nivå att samordnas med den nya undergången för Tunnelvägen och järnvägsbroarna som ska byggas.

Rondellen byggs etappvis och samtidigt som byggandet av stadsbanan – rondellarbetet blir klart under 2025. Inom samma entreprenad kommer det också att utföras arbete på Helsingforsvägen. I framtiden kan till exempel lastbilar åka i tunneln utan risk för takkontakt med bron.

Posttorgets och Grankulla stations arbetswebbkamera är publicerad

Du kan följa med byggandet av Posttorget, Grankulla tågstation och järnvägsbroarna i realtid via kameran som lanserats av Grankulla kommunteknik. Tjänsten genomförs i samarbete med Raksakamera.fi. Du hittar kameran på stadens webbsida på Stadsbane-projektets sida på www.grankulla.fi/stadsbanan. På samma sida hittar du mer information och nyheter om järnvägsprojektet.