Tillbaka till aktuellt
13.1.2022 | Ungdomar

Grankulla stads sommarjobb och sommarjobbsedlar kan i år sökas i februari, 1-28.2. Sommarjobbarna ska vara senast 2005 födda studerande i andra stadiet. Arbete erbjuds inom bl.a. parkavdelningen.

Därtill anställer staden sommarpraktikanter, t.ex. högskole- och yrkeshögskolestuderanden vars studieinriktning tangerar kommunfältet.

Sommarjobben söks elektroniskt via stadens webbplats i Kuntarekry-tjänsten fr.o.m. 1.2.


Sommarjobbsedlarna är avsedda för ungdomar födda 2003-2007 ungdomar. Sedeln är värd 300 euro, med vilken summa staden understöder det företag som anställer en grankullaungdom.

Seden avhämtas från stadens ungdomstjänster och närmare info om detta ges i slutet av januari.