Tillbaka till aktuellt
13.5.2022

Stadens e-post är i bruk igen. Meddelanden och kalenderinbjudan som har skickats under tiden 5-12.5 har inte nått oss. De behöver skickas på nytt.

För tillfället har stadens personal inte tillträde till gamla (skickade före 5.5) meddelanden och kalenderanteckningar.