Tillbaka till aktuellt
26.3.2024

Stadens resultat för år 2023 visar ett överskott på närmare 2,6 miljoner euro. Det strukturella resultatet är ca 870 000 euro på plus men nästan 9,6 miljoner euro sämre än för ett år sedan. P.g.a. Social- och hälsovårdsreformen är dock åren 2023 och 2022 inte helt jämförbara.

Stadens verksamhetsintäkter 14,8 miljoner euro minskade med ca 3 miljoner euro jämfört med året innan och är närmare en halv miljon lägre än det budgeterade.

Verksamhetsutgifterna år 2023 var ca 52,7 miljoner. De minskade med över 35 miljoner jämfört med året innan.

Verksamhetsbidraget vilket är skillnaden mellan verksamhetintäkter och verksamhetsutgifter, minskade med över 32 miljoner euro från året innan.

Staden fick nästan 55 miljoner euro i kommunalskatt och medan samfundsskatten minskade med över 800 000 euro då de jämförs med året innan.

Staden fick ca 18 miljoner i statsandelar, vilket är bättre än vad staden hade budgeterat. Avskrivningsnivån på ca 9 miljoner euro underskred det budgeterade med 700 000 euro och var dryga 500 000 euro över avskrivningsnivån år 2022.

År 2022 gjorden en investeringsreservering på 10 miljoner euro för det kommande finskspråkiga skolprojektet och därför är överskottet 2023 över 0,4 miljoner bättre än för ett år sedan.

Bokslutet innehåller en företeckning över de olika verksamheternas påbörjade och pågående åtgärder för utsläppsminskning. Det är fjärde gången dessa program rapporteras i stadens bokslut.

I slutet av året hade staden 695 anställda (817 år 2022).

Stadsstyrelsen undertecknade bokslutet 25.3. Bokslutet sänd till revisorerna och det behandlas av stadsfullmäktige den 17.6.

Läs bokslutet här (pdf)