Tillbaka till aktuellt
26.4.2024

Ett av målen i stadens strategi är att utreda utvecklingen av stadens hyresbostadsbolag och utarbeta en långtidsplan för dem. Staden har beställt konsultutredningar om hyresbostadsbolagen. Stadsstyrelsen diskuterade utredningarna vid sitt möte 15.4.

Stadsstyrelsen beslutade att förbereda ett förslag om överlåtelse av de ARA-objekt som staden äger till en tredje part (gäller inte KOy Jermu, Klappträskvägen 1). Markområdena vill staden hålla kvar i sin ägo. Beslutet som fattades är ett principbeslut och det har inte ännu gjorts beslut om att sälja bolagen eller byggnaderna.

Stadsstyrelsen beslöt också att avstå från de hyresbostäder staden hyr ut i andra hand.

I bägge fallen beaktar staden hyresgästernas intresse.

Stadsstyrelsens beslut (beredningen på finska)