Tillbaka till aktuellt
1.7.2022 | Miljö

Orsaken till missfärgningen av vattnet i Skvatterbäcken vid Bensowsparken har visat sig vara på grund av jordvärmeborrning, då en stor mängd material från borrningen läckt ut i dagvattnet på en kort tid. Materialet i sig själv är inte giftigt, men dess möjliga effekter på organismer i höga koncentrationer har inte studerats tillräckligt för att veta om möjliga ekologiska effekter.

Miljöenheten fortsätter att övervaka situationen. I går kväll levererade företaget som ansvarar för borrningen ytterligare en reningsbehållare för att öka filtreringskapaciteten.

Läs mer om situationen i HS:s nyhet (på finska): Puro värjäytyi punertavaksi Kauniaisissa – Ilmiöllä voi olla ikäviä seurauksia eliöstölle