Tillbaka till aktuellt
6.2.2023 | Miljö

Denna vecka (vecka 6) inleds gallringsarbeten i Kasabergsskogen på uppdrag av de privata markägarna. Arbetena beräknas ta cirka en vecka. Åtgärdsområdet är cirka 8 hektar stort och beläget norr om motionsbanan. Det äldre granbeståndet på området har drabbats av skadeinsekter och man kommer därför att utföra plockhuggning av granar på området. Tallar, lövträd och yngre granar kommer inte att avlägsnas. Tillstånd för miljöåtgärd har beviljats för åtgärderna (MBL 128 §).  

Skogsmaskiner kommer inte att röra sig på motionsbanan, men allmänheten bör undvika att röra sig på åtgärdsområdet under tiden gallringsarbetena pågår.  

Kontaktperson, Bo Husman, tfn. 0400-544 251.