Tillbaka till aktuellt
15.11.2023

Vi genomförde detta år igen en användarenkät för att få respons om webbplatsen av användarna. Enkäten var öppen 13.9–12.10 och vi fick 621 svar. 177 användare besökte webbplatsen för första gången medan 444 hade besökt den tidigare. Av de som besvarade enkäten var ungefär 3/4 kvinnor och 3/4 män. Hälften uppgav att de bor i Grankulla och resten att de bor i en annan kommun, främst grannkommunen. 

Användarna letade även detta år mest information om sport, fritid eller friluftsliv (29 % av dem som svarade), Förvånansvärt många letade efter information om social- och hälsovårdstjänster (21 %) trots att dessa har flyttats över till Västra Nylands välfärdsområde i början av året. Övriga teman som många letade efter var kultur, nöje och evenemang (17 %), nyheter och aktuella händelser (17 %) samt kontaktinformation till kommunen (14 %). 

Sammanlagt 68 % ansåg att de i samband med sitt senaste besök på webbplatsen hade hittat all den information som de sökte. 16 % var av annan åsikt eller helt av annan åsikt. Detta resultat försämrades något i jämförelse med förra året, då endast 9 % svarade att de inte hittat all den information som de sökt. Detta är sannolikt en följd av överflyttningen av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdet, och därför har staden inte mera denna info på sina webbsidor. 

Enkätresultaten omvandlade till indextal 1–5. Många av påståendena fick lite sämre poäng än förra året. Webbplatsens helhetspoäng hölls ändå ganska samma med resultatet 3,84. Förra året var resultatet 3,93. 

Följande påståenden fick de högsta poängen (inom parentes resultatet från 2022): 
4,38 (4,22) – Hastigheten på webbplatsen är bra  
4,19 (4,14) – Texterna är skrivna på ett lättförståeligt sätt 
4,16 (4,17) – Webbplatsen ger intryck av att organisationen är trovärdig 
4,15 (4,23) – Webbplatsen är nyttig för mig 
4,04 (4,03) – Webbplatsen ger intryck av att organisationen är professionell 
3,93 (3,94) – Webbplatsen ger mig de möjligheter som jag behöver för att komma i kontakt med kommunen. 

Följande påståenden fick de lägsta poängen (inom parentes resultatet från 2022): 
3,58 (3,72) – Det finns självservicetjänster för allt jag behöver, t.ex: e-tjänster, blanketter, osv. 
3,67 (3,68) – Webbplatsen innehåller den information jag behöver 
3,68 (3,78) – Det är enkelt att använda e-tjänsterna på webbplatsen 
3,71 (3,76) – Sökfunktionen lever upp till mina förväntningar 
3,75 (3,86) – Menyerna på webbplatsen är enkla att navigera 
3,80 (3,91) – Vid mitt förra besök hittade jag all den information jag behövde 

Grankullas resultat jämfördes även med användarenkäter som har utförts i andra kommuner och städer under det senaste året. I den jämförelsen hade Grankulla detta år bättre resultat än medeltalet från de andra kommunerna i alla frågor förutom tre. 

Vi vill tacka alla som svarat på enkäten för den värdefulla responsen. Vi fortsätter att utveckla webbplatsen med hjälp av svaren. Vi fick också många öppna svar och konkreta förbättringsförslag. Dessa hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. 

Norstat/Userneeds förverkligade användarenkäten.