Tillbaka till aktuellt
5.5.2022

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utvidgat rekommendationen om en fjärde dos coronavaccin en aning. THL rekommenderar nu att kommunerna erbjuder en fjärde dos coronavaccin även för

  • äldre personer som befinner sig inom ramen för organiserad hemtjänst eller närståendevård
  • andra äldre med nedsatt hälsa eller funktionsförmåga.

I Grankulla kan du i det här skedet boka tid för vaccination per telefon.