Tillbaka till aktuellt
23.2.2022

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att förlänga beslutet som är i kraft inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och som kräver att aktörerna som ansvarar för användningen av en mängd olika utrymmen ska förebygga den smittrisk som närkontakter i utrymmena utgör. Beslutet baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och dess giltighetstid förlängs till och med den 15 mars 2022.

Beslutet innebär inte att någon verksamhet förbjuds i utrymmena och det finns exempelvis inte krav på att några specifika meteravstånd ska hållas. Syftet med beslutet är att intensifiera hälsosäkerhetsåtgärderna. Aktören bedömer själv vilka åtgärder den ska vidta för att förebygga smittorisk: det kan vara fråga om exempelvis att placera kundplatser glest, öka ventilationen eller se till att besökarna deltar i olika omgångar.

Beslutet gäller till exempel idrottsutrymmen, butiker, bibliotek och museer beroende på antalet personer. Även utrymmen som används för offentliga tillställningar omfattas av beslutet.

Pressmeddelande – Aluehallintovirasto (avi.fi)