Tillbaka till aktuellt
31.1.2022

Regionförvaltningsverket i Södra-Finland har 31.1.2022 publicerat beslut, med vilka restriktioner som gäller corona upphävs och avskaffas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Detta betyder att vissa idrotts-, hobby- och rekreationsutrymmen som varit stängda nu kan öppnas

Läs närmare på https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931099 (på finska)