Tillbaka till aktuellt
31.5.2024 | Kultur

Vi välkomnar aktörer och konstnärer i Nyland inom de kreativa branscherna på presentationsmöten för projektet Nylands Kulturmarknad. Projektet verkställs av Nylands förbund för att öka den jämlika tillgången till kultur och stärka sysselsättningen bland professionella inom kulturbranschen. Grankulla stad medvärkar i projektet.

I juni ordnar förbundet infomöten om hur kreativa branschernas aktörer och konstnärer kan delta i projektet. Samt om vilken slags kulturservice kommunerna är intresserade av att köpa under projektets gång. 

Alla möten har samma innehåll. De hålls via Teams. Dessutom ordnas några fler infomöten i augusti.