Tillbaka till aktuellt
17.9.2021 | Corona

Personer med nedsatt immunförsvar kan boka tid till en tredje vaccinering genom att ringa Grankullas tidsbokning för coronavaccinering, tfn 09 584 43032 må–fr 8.00–16.00 (återuppringning). Vaccinet ges i Villa Junghans må 20.9 – on 22.9.

Det finns ett parti av Modernas vaccin i lager, med sista användningsdatum 22.9.2021. Ett beslut har fattats inom HUS område om att omedelbart ge tredje vaccindoser så att partiet med Modernas vaccin kan användas. Social- och hälsovårdsministeriets och THL:s synpunkter har inhämtats.

Modernas vaccin ges till:

 • Personer med nedsatt immunförsvar som kommunerna lyckas nå innan partiets utgångsdatum, med något av följande: 
  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • vårdas för autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt gången HIV-infektion eller HIV-infektion som inte vårdas
  • något annat svårt immunosuppressivt tillstånd enligt läkarutlåtande
 • Yrkesfolk inom hälsovården som fick två doser av coronavaccinet med 3–4 veckors mellanrum i början av 2021.

Vi informerar skilt om den tredje vaccindosen för andra befolkningsgrupper.