Tillbaka till aktuellt
17.9.2021

Personer med nedsatt immunförsvar kan boka tid till en tredje vaccinering genom att ringa Grankullas tidsbokning för coronavaccinering, tfn 09 584 43032 må–fr 8.00–16.00 (återuppringning). Vaccinet ges i Villa Junghans må 20.9 – on 22.9.

Det finns ett parti av Modernas vaccin i lager, med sista användningsdatum 22.9.2021. Ett beslut har fattats inom HUS område om att omedelbart ge tredje vaccindoser så att partiet med Modernas vaccin kan användas. Social- och hälsovårdsministeriets och THL:s synpunkter har inhämtats.

Modernas vaccin ges till:

 • Personer med nedsatt immunförsvar som kommunerna lyckas nå innan partiets utgångsdatum, med något av följande: 
  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • immunosuppressiv cancerbehandling
  • vårdas för autoimmunsjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt gången HIV-infektion eller HIV-infektion som inte vårdas
  • något annat svårt immunosuppressivt tillstånd enligt läkarutlåtande
 • Yrkesfolk inom hälsovården som fick två doser av coronavaccinet med 3–4 veckors mellanrum i början av 2021.

Vi informerar skilt om den tredje vaccindosen för andra befolkningsgrupper.