Tillbaka till aktuellt
26.10.2022 | Småbarnspedagogik och utbildning

Kundenkät till vårnadshavarna

Genom att svara på enkäten kan du berätta om dina erfarenheter och tankar om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen som ditt barn deltar i. Vad fungerar bra? Vad skulle du vilja utveckla?

Enkäten skickas per e-post till alla som deltar i den kommunala och privata småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Innolink Oy ansvarar för det tekniska genomförandet av enkäten. Svaren behandlas konfidentiellt. Det är inte möjligt att koppla samman enskilda svarare med svaren.

Resultaten publiceras i början av 2023, varefter de utnyttjas vid enheterna för småbarnspedagogik.

Mer information:
– Grankulla stad: Annika Hiitola annika.hiitola@kauniainen.fi
– Innolink Oy (tekniska frågor): tutkimusinfo@innolink.fi