Tillbaka till aktuellt
21.6.2022 | Miljö

Lovansökningar och bulleranmälningar som lämnats in till miljöenheten efter 20.6.2022 kommer att behandlas tidigast under vecka 33. Man kan dock lämna in dessa under hela sommaren till stadens registratur (PB 52, 02700 Grankulla eller registratur@grankulla.fi).

Trevlig sommar,

Miljöenheten