Tillbaka till aktuellt
2.8.2023 | Miljö

I juni-juli 2023 har högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 konstaterats på flera orter i Finland. Sjukdomen, som orsakas av viruset, har påvisats hos hägnade pälsdjur och vilda fåglar. Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och smittan kräver i allmänhet nära kontakt med en insjuknad vildfågel, fjäderfä eller deras sekret.

Smittzon för fågelinfluensa har utvidgats den 25.7.2023 för att omfatta också Nylands region: det är förbjudet att hålla fjäderfä och fångade fåglar utomhus.

Fågelinfluensa sprider sig mycket lätt från fågel till fågel. En infekterad fågel frigör virus i andningsluften och i avföring i synnerhet. Det finns ingen behandling för den utbrutna sjukdomen, därför är tidig upptäckt och effektiv spridningskontroll viktig.

Fågelinfluensan har särskilt konstaterats hos skrattmåsar, och måsar som fågelgrupp trivs också på gårdar. Speciellt skrattmåsar flyttar för närvarande från norr till södra Finland.

Livsmedelsverket har utvidgat smittzonen för fågelinfluensan på grund av upptäckter av fågelinfluensa hos vilda fåglar. Smittzonen omfattar nu också Nylands region.

I områdena Esbo, Kyrkslätt eller Grankulla finns det inga stora fjäderfäanläggningar, som uppfödning av kycklingar eller kalkoner eller stora värphönserier. Däremot finns det många som håller hobbyhöns.

I Nyland måste åtgärder följas för att hålla fjäderfä inomhus från den 25.7.2023

Fjäderfä och fångade fåglar måste skyddas inomhus eller med tät nätting så att de inte kommer i kontakt med vilda vatten- eller rovfåglar, måsar eller kråkor. Personer som besöker anläggningarna ska klä sig i skyddskläder som endast används vid anläggningen i fråga och byta skor i samband med in- och utgång. Dessutom ska händerna tvättas och desinficeras när man kommer till anläggningen. Om det inte är möjligt att tvätta händerna måste man ändå desinficera händerna. Det är också förbjudet att besöka anläggningar med fjäderfä eller fåglar i fångenskap, förutom i specialfall. 

Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska kommunal- eller länsveterinären omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa. Fjäderfäuppfödare uppmanas att noggrant följa Livsmedelsverkets information om fågelinfluensaläget.

Rapportera massdöd av fåglar till Esbo stads veterinär.

Även massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar ska rapporteras till länens veterinär, som är nåbar under arbetstid. Utanför arbetstiden kan rapporten om massdöd av fåglar göras till räddningsverket. Massdöd av fåglar definieras som när det finns över fem döda vattenfåglar på samma område, fler än en död svan eller tio småfåglar. Beröring av döda fåglar utan skyddshandskar bör undvikas och handtvätt ska följas. Enskilda döda fåglar kan antingen begravnings eller förstöras med hushållsavfallet.

Kontaktuppgifter till myndigheterna:

Under kontorstid Esbo stadsveterinär tel. +358 9 81684458 eller elainlaakari@espoo.fi

Utanför kontorstid Västra Nylands räddningsverk tel. +358 29 1512112

Mer information om fågelinfluensa:

Livsmedelsverket (extern länk)

Esboregionens miljö- och hälsoskydd (extern länk)