Tillbaka till aktuellt
4.4.2024 | Stadsbanan

NRC Group Finland Oy har i enlighet med 118 § i MSL-lagen gjort en anmälan till NTM-centralen i Nyland (NTM-centralen) om bullriga arbeten som byggandet av Esbo stadsbana förutsätter. Arbetet utförs i Esbo stads och Grankulla stadsområde mellan Jättevägen, Esbo och Grankulla station åren 2024–2027. NTM-centralen i Nyland har med anledning av anmälan meddelat ett beslut den 4 april 2024.

Beslutet (på finska) och kungörelsen är elektroniskt till påseende 4.4.2024–13.5.2024 på webbsidorna vid NTM-centralen i Nyland: www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland.

Du kan också bekanta dig med materialet via denna länk.

Mera information om projektet ges av överinspektör Larri Liikonen, tfn +358 295 021 427 och överinspektör Anna Mikkola, tfn +358 295 020 971, vid NTM-centralen i Nyland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland