Tillbaka till aktuellt
17.5.2024 | Miljö

Destia Oy har i enlighet med 118 § i MSL-lagen gjort en anmälan till NTM-centralen i Nyland (NTM-centralen) om bullriga arbeten som byggandet av Esbo stadsbana (AU3 delen) förutsätter. Arbetet utförs i Esbo stads och Grankulla stadsområde mellan Brandkårsgränden (Grankulla) – Esboleden (Esbo) åren 2024–2028.NTM-centralen i Nyland har med anledning av anmälan meddelat ett beslut den 16 maj 2024.

Beslutet (på finska) och kungörelsen är elektroniskt till påseende 16.5.2024–24.6.2024 på webbsidorna vid NTM-centralen i Nyland: www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland. Meddelandet om kungörelse kan också laddas ner här (pdf).

Mera information om projektet ges av överinspektör Larri Liikonen, tfn +358 295 021 427 vid NTM-centralen i Nyland.

Du kan också bekanta dig med materialet via denna länk > Kungörelser, beslut och anmälningar om buller och skakningar

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland