Tillbaka till aktuellt
3.2.2022

Grankulla stad har reserverat 15 000 euro för medborgarbudgetering i år. Med summan är det meningen att göra en investering som kan skapa glädje i flera år. Ungdomar har föreslagits som målgrupp för investeringen, men alla förslag är lika välkomna.

Medborgarbudgetering innebär en kombination av ekonomi och demokrati. Invånarna tas med i planeringen och besluten om hur kommunens ekonomiska resurser används.

Kom gärna med en eller flera idéer

Detta år ber vi i första omgången om idéer av invånarna för vilket eller vilka ändamål summan kunde användas i Grankulla. Bland de insamlade idéerna väljer stadens ledningsgrupp de bästa, som i mars sedan läggs ut för omröstning. Vid behov tas också förslag av stadens sektorer med i omröstningen. 

Tidigare år har pengarna använts för roddbåtar till Gallträsk, motionsanläggningar till centralsportplanen och stöd för Kole ry.

Berätta din idé eller idéer senast 17.2.2022 via blanketten nedan: