Tillbaka till aktuellt
18.11.2021

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) är en medborgarorganisation vars mål är att främja rättvisa inom den globala handeln och ansvarsfull konsumtion. Eetin Reiluttajat har redan i tio år utövat ett betydelsefullt inflytande på grundandet av städerna för Rättvis handel.

I år har Eetin Reiluttajat granskat hur städerna för Rättvis handel har lyckats med att leva upp till kriterierna för titeln och i sina satsningar på rättvisemärkta produkter. Granskningens syfte är att stötta understödsföreningarna och sporra städerna att aktivt omsätta sin förbindelse till Rättvis handel i praktiken.

Granskningen visar att Grankulla har lyckats med att leva upp till kriterierna för sin titel som stad för Rättvis handel.

Fokus för granskningen låg bland annat på om staden har en understödsförening med täckande representation, om staden informerar om Rättvis handel, andelen rättvisemärkta produkter, samt antalet arbetsplatser, skolor, restauranger och församlingar för Rättvis handel. Stadens webbplats, sociala medier och årsrapporter fungerade som informationskällor.

Städerna ges möjlighet att påverka utvärderingsresultaten under november månad genom att lägga upp mer information på sina webbplatser eller avge närmare rapport om sin verksamhet.

Eettisen kaupan puolesta ry kommer att publicera sina resultat vid årets slut.