Tillbaka till aktuellt
16.8.2021

Grankulla simhall har den 11-12.8. besökts av en person som testats coronapositiv. Stadens smittskyddsenhet har spårat upp personer som utsatts för personen och de har försatts i karantän.

Andra som befunnit sig i simhallen under samma tidsrymd ombeds följa med eventuella symptom i tio dagars tid och söka sig till coronavirustest, ifall man känner av symtom som kan tyda på corona.

Grankulla stads smittskyddsenhet