Tillbaka till aktuellt
23.11.2021

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona har beslutat att skärpa rekommendationerna om ansiktsmask på sitt område. I och med det här beslutet kommer man i huvudstadsregionen att återgå till en omfattande maskrekommendation oberoende av vaccinationsskyddets nivå för alla 12 år fyllda. Det rekommenderas att man använder ansiktsmask i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra personer. Därmed rekommenderas användningen av mask också på läroanstalter från och med årskurs 6. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona har dessutom dragit upp riktlinjer om en återgång till rekommendationen om distansarbete.   

Koordineringsgruppen hoppas att också privata näringsidkare ska ta i bruk maskrekommendationen i stor utsträckning. Det rekommenderas att privata aktörer ska förutsätta att personalen och kunderna använder mask till exempel under offentliga evenemang, i butiker, i kollektivtrafiken och i övriga klientutrymmen. Det rekommenderas att HRT och VR snabbt återinför skyldigheten att använda mask i huvudstadsregionens kollektivtrafik. 

Koordineringsgruppen rekommenderar dessutom att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter för vilka det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser spridas ut, och man bör noggrant överväga behovet av personliga möten. 

Rekommendationerna om distansarbete och om att använda mask gäller fram till den 16 januari 2022. Maskrekommendationen träder i kraft omedelbart, och arbetsgivare uppmanas att vidta omedelbara åtgärder för att verkställa rekommendationen om distansarbete.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona vädjar till regeringen för strängare restaurangbegränsningar och för att tidigarelägga den tredje vaccinationsomgången 
 
Ökningen i antalet smittor samt belastningen på sjukhusvården kräver snabba åtgärder av både de regionala aktörerna och regeringen. De ansvarar tillsammans för att hantera epidemin. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona vädjar fortfarande till regeringen för att man ska skärpa restaurangbegränsningarna betydligt. Koordineringsgruppen anser att restaurangernas öppettider borde begränsas mer än i nuläget och utskänkningen borde upphöra tidigare än nu på grund av det nuvarande epidemiläget. På tröskeln till festsäsongen borde också matrestaurangers begränsningar utvidgas genom att minska det största tillåtna antalet kundplatser och begränsa öppettiderna. I princip borde begränsningarna vara i kraft över julen så att de kan ha en inverkan på epidemins våglika natur. 

Koordineringsgruppen för corona rekommenderar att alla restauranger i huvudstadsregionen ska förutsätta coronapass under hela sin öppettid. Alla restauranger och kaféer har möjlighet att ta i bruk coronapasset, vilket befriar dem från begränsningarna av kundantalet. Om restaurangen inte tar i bruk coronapasset ska kundplatserna i restauranger med utskänkningsrättigheter för tillfället begränsas till 50 procent. I övriga restauranger är siffran 75 procent. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona vill dessutom påskynda den tredje vaccindosen så att den ges tidigare än efter sex månader, såsom läget är nu, samt möjliggörandet av vaccinationen av 5–11-åringar om utvärderingen från den nationella vaccinexpertgruppen bedömer att det finns tillräckliga bevis på att det är tryggt att vaccinera barn. Att tidigarelägga den tredje vaccinationsomgången är ett viktigt sätt att hindra epidemin från att spridas samt att behärska hälsovårdens belastning. Koordineringsgruppen vädjar till regeringen för att ärendet ska främjas snabbt. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen. 

Grankullas befolkningsskyddsgrupp behandlar och beslutar om rekommendationerna på fredag den 26.11.