Tillbaka till aktuellt
6.9.2023 | Kommunteknik

Gräsavägen (mellan Grankullavägen – Forsellesvägen) kommer att byggas om enligt fastställd gatuplan och arbetet påbörjas vecka 37. Entreprenadområdet avgränsas på Gräsavägen mellan Forsellesvägen – Grankullavägen. Arbetet kommer vara cirka en månad och ska vara klart i oktober. Under entreprenaden kommer en kombinerad trottoar- och cykelväg att byggas på västra sidan av gatan, gatan jämnas till, nya trottoarkanter och dagvattenavloppslock sättas upp, gatan asfalteras och färdigställas. Höjningen av korsningsområdet vid Forsellesvägen – Gräsavägen kommer att genomföras senare, efter slutförandet av andra arbeten på Eska-stadslinjen och stationsområdet. Även gatuparkeringsplatser kommer byggas invid gatan.

Entreprenadområdet illustreras i bifogad plan med rött.

Arbetet utförs av Asfalttikallio Oy. Vi beklagar eventuella besvär som arbetet medför.

Kontaktpersoner Grankulla stad: Riipinen/Keski-Kohtamäki 09 50561