Tillbaka till aktuellt
21.3.2022

Det vinnande förslaget i årets röstning om merbordgarbudgeten är Fortsatt understöd till Kole ry -förslaget. Kole ry (Kauniaisten omaehtoisen liikkumisen edistäjät ry) har som mål att uppmuntra invånarna i Grankulla att röra på sig självmant. 

I röstningen gavs sammanlagt över 300 röster. Förslaget om fortsatt understöd till Kole ry fick 33,2 % av alla rösterna. Näst mest röster fick förslaget om att aktivera centrumområdet med evenemang, t.ex. utomhuskonsert för hela familjen, tävlingar, temafestival mm. (19,2 %). På tredje plats kom förslaget Uteidrottsredskap till slalombackens nedre avsats (17,9 %) och övriga förslag fick 2-13 procent av rösterna var.

Kole ry ordnar aktivt bland annat vinteraktiviteter vid Gallträsk.

Grankulla stad har detta år reserverat 15 000 euro för medborgarbudgetering. Staden samlade via nätet in invånarnas förslag för vad pengarna kunde användas på. Förra året valdes förslaget att stöda Kole ry, och tidigare år har pengarna använts för roddbåtar till Gallträsk och motionsanläggningar till centralsportplanen.