Tillbaka till aktuellt
10.11.2021

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige som sammanträder 15.11, att de nuvarande inkomst- och fastighetsskattesatserna inte ändras. Inkomstskattesatsen är nu 17,0 % och den allmänna fastighetsskattesatsen 0,93 %.

Då fullmäktige inkommande måndag beslutar fastställer inkomstskattesatsen för 2022 bestäms i praktiken och skattesatsen för år 2023. Detta beror på social- och hälsovårdsreformen som kör igång 2023.

Inkomstskattesatsen för 2023 bestäms i lag så den motsvarar varje kommuns skattesats 2022 minus samma antal procentenheter i varje kommun.

Fullmäktige behandlar själva budgeten först i december, den 13.12.

Stadsstyrelsens budgetförslag kan läsas online här

Fullmäktiges föredragningslista för 15.11. mötet