Tillbaka till aktuellt
30.1.2023 | Ungdomar

Grankulla stads sommarjobb och sommarjobbsedlar kan i år sökas i februari, 7–28.2. Vi publicerar närmare info om sommarjobben här på hemisdan och i Kuntarekry 7.2.

Sommarjobbarna ska vara senast 2006 födda studerande i andra stadiet. Vi erbjuder arbete bland annat inom parkavdelningen.

Därtill anställer vi sommarpraktikanter för kontorsjobb, till exempel högskole- och yrkeshögskolestuderanden vars studieinriktning tangerar kommunfältet.

Du kan söka sommarjobben elektroniskt via stadens webbplats i Kuntarekry-tjänsten.

Sommarjobbsedlarna är avsedda för ungdomar födda 2004–2008 ungdomar. Sedeln är värd 300 euro, med vilken summa staden understöder det företag som anställer en grankullaungdom.

Du kan hämta sedeln från stadens ungdomstjänster.