Tillbaka till aktuellt
12.8.2021

THL ändrade sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet 2.8.

Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn.

  • Ändringen berör inte de karantäntider som har inletts tidigare.
  • Rekommendationen ändras, eftersom ny information visar att en kortare karantäntid räcker. Grundläggande rättigheter kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl.
  • Alla som sätts i karantän får anvisningen att låta testa sig 1–2 dygn innan karantäntiden tar slut, och man ska också testa sig genast om man får symtom.

Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt.

  • På basis av det negativa testresultatet kan den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen fatta beslut om att avsluta karantänen.
  • Du ska boka tid för testet som befriar dig från karantän antingen via webbtjänsten www.koronabotti.hus.fi, eller via Grankullas coronarådgivning per telefon
  • I nuläget tar det 2–3 dygn att få svar på coronatest inom huvudstadsregionen.

Beslutet om när karantän ska inledas och avslutas fattas av läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.