Tillbaka till aktuellt
1.12.2021 | Invånarinitiativ

Inlämnad: 30.11.2021
Diarienummer: 1074/00.02.10.01/2021
Beredare: Ulla Tikkanen, social- och hälsovårdsdirektör
Status: Under behandling
Uppdaterad: 1.12.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa sote-järjestöjen ja eri yhdistysten toimintaan.

Toimintaympäristön muutos haastaa järjestöt ja yhdistykset rakentamaan yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.

Järjestöjen ja yhdistysten toiminnalla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen sekä yhdistysten toiminta täydentää vankasti julkisia palveluita. Järjestöjen sekä yhdistysten tarjoama tuki voi olla esimerkiksi osa palveluketjua tai –kokonaisuutta, vaikka ruoka-apua. Näiden toiminnan tukeminen on myös jatkossa osin kuntien vastuulla, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhä edelleen myös kuntien vastuulla.

Monet Suomen kunnat eivät vielä tiedä, miten ne aikovat jatkaa järjestöjen sekä yhdistysten avustamista vuonna 2023 sen jälkeen, kun soten ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tämä tieto käy ilmi marraskuussa julkaistun SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostaman Järjestöjen sote-muutostuen kyselystä. Kunnille suunnatun kyselyn mukaan noin kolmasosa kunnista ei tiedä miten avustaminen jatkuu hyvinvointialueiden rinnalla.

On tärkeää, että näistä toimintatavoista sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, etteivät järjestöjen ja yhdistysten toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilojen käytön varmistamista, järjestö- ja yhdistysavustuksien turvaamista sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta sopimista.

Esitän täten, että vuoden 2022 aikana Kauniainen laatii yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa tarkat toimintaperiaatteet järjestöjen sekä yhdistysten tukemisesta, joilla turvataan näille toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa sekä määrittelee vastuutahot, joille kuuluu kunnassa jatkossa järjestöjen ja yhdistysten tukeminen mm toiminta-avustuksina.