Tillbaka till aktuellt
7.11.2022 | Invånarinitiativ

Inlämnad: 7.11.2022
Diarienummer: 15/00.02.10.02/2023
Beredare: Anna Ahtila, projektingenjör
Status: Samhällstekniska utskottets beslut 12.12.2023
Uppdaterad:
14.12.2023

Förslag att sänka hastighetsbegränsningen på Bredavägen till 30km/h.

Bredavägen är allt mer livligt trafikerad gällande både bilar och lättrafik. Särskilt under morgnar samt eftermiddag rör det sig en stor mängd skolungdomar och lätt cykel- samt fotgängartrafik på vägen. Dessutom har ett stort antal fastigheter sin omedelbara uppfart från Bredavägen. På Bredavägen finns även ett flertal skyddsvägar som inte är skyddade av farthinder eller trafikljus. Ett flertal invånare jag diskuterat med upplever att säkerheten skulle förbättras betydligt ifall bredavägens hastighetsbegränsning skulle sänkas till 30km/h i enlighet med övriga trafikleder i omedelbar närhet av centrum (t.ex på Stationsvägen som också fungerar som infartsled är begränsningen 30km/h). Förhoppningsvis skulle också grova fartöverträdelser som många upplever att sker dagligen minska (särskilt på t.ex sträckan sträckan mellan Torpvägen och Sportvägen som inte har några som helst naturliga eller byggda hinder för att förhindra grov fortkörning som i nuläget sker). Säkerheten kunde även förbättras via t.ex teknisk utrustning i form av fartövervakningskameror längs med vägen. En lägre hastighetetsbegränsning skulle även öka trivseln i området via mindre buller- samt utsläpp längs med vägen.