Tillbaka till aktuellt
28.9.2022

Vaccinationstiderna på rådgivningen är avsedda endast för barn under skolåldern. Föräldrarna får vaccinet till exempel via sin egen företagshälsovård. Grankulla hälsostation ger vaccinet separat till dem som hör till riskgruppen. Influensavaccin erbjuds till rådgivningens klienter också i anslutning till rådgivningsbesöken.

 • Rådgivningen ger influensavaccinet i samband med rådgivningsbesök från och med oktober eller under en separat bokad tid måndag 7.11 kl. 16–18 och måndag 12.12 kl. 16–18.
  • Boka tid för vaccinationen via Maisa.fi eller genom att ringa din egen hälsovårdare på rådgivningen, måndag–fredag kl. 12.00–13.00, tel. 09 878 913 41 eller tel. 09 878 913 42 eller tel. 09 878 913 43.
  • Varje person som ska vaccineras ska ha en bokad tid på sitt eget namn (exempel: om du har tre barn som ska vaccineras så ska du boka tre tider för vaccination).
  • Ta med barnets FPA-kort till vaccinationen.
  • Vaccineringen ges i rådgivningens lokaler på hälsostationen, Stationsvägen 19.
  • Föräldrarna ska använda munskydd.
  • Klä av barnets ytterkläder redan före vaccinationstiden för att spara tid.

Kom endast till influensavaccineringen om du och barnet är friska!