Tillbaka till aktuellt
8.11.2022 | Granimodellen

Undervisnings- och kulturministeriet:

Regeringen föreslår att ungdomslagen ska ändras. Enligt propositionen ska bestämmelserna om godkännande av rätten till statsbidrag preciseras och grunderna för beviljande av statsunderstöd förtydligas. Dessutom föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

I lagen föreslås bestämmelser om syftet med hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt om kommunens uppgifter när den ordnar sådan hobbyverksamhet. I lagen föreslås dessutom närmare bestämmelser om de villkor som ska beaktas vid prövningen av belopp som beviljas i statsunderstöd för sådan hobbyverksamhet.

Syftet är att etablera hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som en permanent verksamhetsmodell i kommunerna och på så sätt främja möjligheterna för de unga som deltar i den grundläggande utbildningen till en hobby som intresserar dem och är avgiftsfri.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.