Takaisin ajankohtaisiin
8.11.2022 | Granimalli

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Hallitus esittää nuorisolakia muutettavaksi. Esityksessä valtionapukelpoisuuden hyväksymistä koskevia säännöksiä tarkennetaan ja valtionavustuksen myöntämistä koskevia perusteita selkeytetään. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta.

Laissa säädettäisiin Harrastamisen Suomen mallin mukaisen nuorten harrastustoiminnan tarkoituksesta sekä kunnan tehtävistä sen järjestäessä kyseistä harrastustoimintaa. Laissa säädettäisiin tarkemmin myös niistä edellytyksistä, jotka otetaan huomioon harrastustoimintaan myönnettävän valtionavustuksen määrää harkittaessa. 

Tavoitteena on vakiinnuttaa Harrastamisen Suomen mallin mukainen nuorten harrastustoiminta pysyväksi toimintamalliksi kunnissa, ja tätä kautta edistää perusopetukseen osallistuvien nuorten mahdollisuutta mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.