Tillbaka till aktuellt
23.11.2023 | Miljö

Alla skolorna i Grankulla firade på tisdagen 14.11 Hållbara Grani-temadagen som en del av projekten Resurssiviisaat Granin lukiot och Granis resurssmarta grundskolor. Under dagen hade eleverna i skolorna ett mångsidigt program som passade temat.

I grundskolorna ordnades det olika program:

  • Granhultsskolans åk 1 och 4 besökte biblioteket för uppgifter kring hållbarhet i böckernas värld.
  • Granhultsskolans åk 6 deltog i en skovårdsworkshop.
  • Kierrätyskeskus besökte åk 5 i både Granhultsskolan och Mäntymäki. Under workshopen fick eleverna göra egna reflexer av återvunnet material (bild 2).
  • åk 6 i Mäntymäki och Granhult hade escape room med hållbarhetstema och en mystisk låst låda.
  • Erica Scott från Arcada höll en föreläsning i Hagelstamska skolan. Dessutom ingick olika sorters workshops i Hagelstamska skolans program.
  • Saara Böök från Protect our winters höll en föreläsning i Kasavuoren koulu om organisationens verksamhet. I Kasavuoren koulu ordnades det också olika workshops under dagen.

Också gymnasierna hade intressant program:

  • I båda gymnasierna ordnades det expertföreläsningar, olika workshops och orientering med temat hållbar utveckling.
  • Studeranden i Kauniaisten lukio fick fästa sina egna hållbarhetsgärningar på trädet för önskningar under en workshop.
  • I båda gymnasierna avslutades dagen med paneldiskussioner. I GGS deltog Christoffer Masar, Anna-Lena Granlund-Blomfelt och Camilla Sederholm. I Kauniaisten lukio deltog Helena Suomela, Marjo Hinkkala, Alma Jokinen, Pietari Puranen och Ilpo Ahlholm.