Tillbaka till aktuellt
21.12.2021

 Coronaläget har försämrats snabbt i hela landet, och på bara en kort tid har omikronvarianten blivit majoritetsvarianten för coronavirussmittor i huvudstadsregionen. På grund av det svåra epidemiläget rekommenderar huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att Regionförvaltningsverket i Södra Finland ska införa strängare begränsningar på offentliga evenemang samt begränsningar på lokaler i enlighet med paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. 
 
Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att följande lokaler ska stängas: 

  • lokaler för inomhusidrott 
  • offentliga bastur, badanläggningar, simhallar 
  • dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp 
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker 
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser 
  • allmänna uppehållsutrymmen i köpcentrum. 

Koordineringsgruppen följer principen barn och unga först. Därför rekommenderar gruppen att de nya rekommendationerna inte ska gälla barn under 18 år. 
 
När man föreslår att utrymmen ska stängas anses det vara nödvändigt att regeringen samtidigt minst skärper begränsningarna som gäller restauranger genom att avskaffa möjligheten att befrias från begränsningar med hjälp av coronapass. 

Regeringen bör dra upp riktlinjer om eventuella större begränsningar på nationell nivå 
 På grund av det försämrade läget överväger regeringen ibruktagandet av en så kallad nödbromsmekanism. Nödbromsmekanismen skulle innebära att man går tillbaka till nationell styrning av mer omfattande begränsningsåtgärder inom ramen för gällande lagstiftning.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona anser att begränsningar som skulle gälla hela samhället i stor omfattning och delvis också skulle påminna om nedstängning i första hand ska fastställas på nationell nivå. Eventuella riktlinjer bör alltså fastställas snabbt av just regeringen.  

Begränsningarnas nödvändighet och proportionerlighet samt deras inverkan på de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna kräver omfattande utvärdering, vilket regeringen har de bästa förutsättningarna för. Särskilt vad gäller proportionerligheten bör man utvärdera vart begränsningarna ska riktas och vilka åtgärder som är effektivast och därmed ska prioriteras. 

Rekommendationen att använda mask utvidgas till elever i årskurs 3–5 – deltagarantal för offentliga tillställningar som ordnas inomhus begränsas till tio personer 

Användningen av ansiktsmask under skoldagen utvidgas till att även gälla elever i årskurs 3–5 när vårterminen börjar den 10 januari 2022. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona fastställde också att skolorna ska inleda vårterminen normalt med närundervisning. Riktlinjerna gäller både den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet. På grund av jullovet kommer det redan att hållas en paus på nästan tre veckor i skolgången. I beslutet beaktas principen barn och unga först. Vid behov kommer man att utvärdera situationen på nytt närmare tidpunkten då skolorna börjar. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar för regionförvaltningsverket att begräsningarna beträffande offentliga tillställningar ska fortsätta också efter den 1 januari 2022. Samtidigt rekommenderar gruppen att deltagarantalet för offentliga tillställningar som ordnas inomhus ska begränsas till tio personer.  

Det rekommenderas att man ska undvika offentliga tillställningar och begränsa sammankomster till den närmaste kretsen. 

De allmänna rekommendationerna om att använda mask och om distansarbete fortsätter fram till den 16 januari 2022.  

Inget skäl att ändra inriktningen av coronatestningen i huvudstadsregionen 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona anser att det är viktigt att man tryggar tillgången till test för personer vars identifiering och smittspårning är av största vikt på grund av deras vård och för att förhindra smittor från att framskrida.  

Personer över 12 år ska söka sig till test om personens vaccinationsskydd är bristfälligt, personen tillhör en riskgrupp, hen arbetar inom social- och hälsovården eller hen exponerats för coronaviruset. För alla andra rekommenderas hemmatest och att stanna hemma tills symtomen lättat. 

Barn under 12 år testas i regel bara om barnet har symtom och man vet att hen exponerats för ett verifierat coronafall under de två senaste veckorna. 

Smittspårningen genomförs fortfarande enligt prioriteringarna endast för objekt som bedöms vara effektiva.  

 Grankulla stads beredskapsgrupp behandlar restriktionerna på onsdag 22.12.