Tillbaka till aktuellt
20.4.2022

Institutet för hälsa och välfärd THL ändrade sin riksomfattande ansiktsmaskrekommendation 14.4.2022. Man kan i fortsättningen själv bedöma när man använder mask, men för vissa situationer gäller fortfarande rekommendationen. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona har i dag uppdaterat den regionala maskrekommendationen utgående från THL:s rekommendation. 

Coronavirusepidemin i huvudstadsregionen visar tecken på att avta, men det finns fortfarande gott om virus i omlopp. Även om vaccinationer ger ett utmärkt skydd mot en allvarlig sjukdom, kan smittor fortfarande förekomma.  

Genom att använda mask skyddar sig alla som är äldre än 12 år då det är trängsel i trafikmedel och på sådana platser inomhus där det är svårt att undvika närkontakt. 

I fortsättningen rekommenderas användning av mask i huvudstadsregionen i synnerhet: 

  • för dem som på grund av misstanke om corona söker vård eller test ·  
  • för dem som har symptom på luftvägsinfektion och som behöver röra sig utanför hemmet 
  • för dem som vet att de har exponerats för coronavirus (det har till exempel konstaterats smitta i familjen) och för vilka närkontakter utanför hemmet inte kan undvikas 
  • för dem som söker sig till social- och hälsovårdstjänster, patienter och besökare samt för personal i enlighet med anvisningarna från den aktör som ansvarar för verksamheten. 

De separata rekommendationerna för användning av masker som getts till skolor, högskolor och andra läroanstalter i huvudstadsregionen upphör. Man får fortfarande använda mask om man vill och masker delas ut avgiftsfritt till eleverna och personalen i städernas skolor och läroanstalter.