Tillbaka till aktuellt
17.11.2021

Patienternas antal på HUS barnjourer (för barn under 16 år) har ökat stadigt under hela hösten. Antalet patienter är nu 10–20 procent större än normalt vid denna tid på året. Detta innebär också att väntetiden på barnjourerna är längre än vanligt: väntetiden för icke-brådskande fall är 2–4 timmar och utöver det beräknas vården ta ytterligare 2–3 timmar.

En stor del av patienterna som uppsöker jouren har i själva verket inte ett behov av jourvård. Icke-brådskande vård ges i första hand vid familjens lokala hälsostation.

Innan du uppsöker jouren ska du ringa Jourhjälpen på tfn 116 117.
I nödfall (t.ex. vid svår andnöd, stora blödande sår eller barn som får kramper) ska du ringa nödnumret 112.