Tillbaka till aktuellt
14.10.2021

Vid Jorvs sjukhus tar man den 15 oktober i bruk distansmottagning under en pilotperiod. Patienter kan få jourmässig vård på distans via videoförbindelse förverkligad på läkarens mottagning.   

Invånare i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt, som är 16 år fyllda, har möjlighet att besöka läkarmottagningen vid Jorvs samjour på distans via videoförbindelse under pilotperioden 15.10.–19.12.2021. Distansmottagningarna ordnas under jourens rusningstider, på fredagar kl. 16–22 samt lördagar och söndagar kl. 8–22.      

På distansmottagningen kan personen få jourmässig hjälp hemifrån och behöver inte åka på plats till samjouren. Distansmottagningen minskar mängden patienter vid samjouren och underlättar även deras tillgång till vård.     

Försök med distansmottagning redan i brud vid Pejas  

Vid Pejas samjour inleddes ett försök med distansmottagning den 1.10.2021 och erfarenheterna av det har varit bra. Detta ledde till att försök med distansmottagning även utvidgas till Jorvs samjour.    

Uppmärksamhet fästs speciellt vid patientsäkerheten   

Till distansmottagningen hänvisas enbart personer, som behöver jourmässig hjälp och vars besvär kan skötas på distans och som klarar av att använda distansmottagningen.    

”I användningen av distansmottagningen fäster vi speciellt uppmärksamhet vid patientsäkerheten och därför hänvisas dit enbart personer vars besvär kan skötas på distans. Allvarligt sjuka patienter vårdar alltid på plats på samjouren”, säger avdelningsöverläkare Arja Kobylin från HUS.   

Distansmottagningen förverkligas med hjälp av Maisas videomottagning   

Till distansmottagningen hänvisas man via Jourhjälpen 116117-servicenumret. Jourhjälpens sjukskötare gör en bedömning av vårdbehovet hos den som ringer och bokar vid behov en tid till läkarmottagningen.    

Distansmottagningen förverkligas via Maisas videomottagning. Du får tillgång till Maisas videomottagning via en smarttelefon eller surfplatta, genom att ladda ner Maisa- samt Maisa Videomottagning-applikationerna från applikationsbutiken eller via webbläsaren på adressen www.maisa.fi. Patienten identifierar sig i tjänsten med stark autentisering med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat.