Tillbaka till aktuellt
16.4.2024

Grankulla stads ekonomi, liksom också kommunernas ekonomi generellt, är i mycket sämre skick än tidigare på grund av vårdreformen och de senaste årens snabba utgiftsutveckling.

Grankulla stads budget för år 2024 är ca 2,6 miljoner på minus (utan markförsäljningsvinster 4,8 miljoner euro). Om inga åtgärder vidtas beräknas underskottet växa märkbart under de kommande åren.

Staden håller på att utarbeta ett balanseringsprogram för åren 2025–2027. Därför samlar vi nu in förslag av invånare och fullmäktigegrupper för att kunna balansera ekonomin.

Innan du svarar på vår enkät kan du bekanta dig med Kuntamaisema Oy:s rapport där olika kommuner jämförs (pdf). I rapporten ser du hur mycket Grankulla satsar på olika tjänster eller service jämfört med andra kommuner.

Svara på enkäten senast 5.5:

Om du inte ser enkäten kan du svara på den här (webropol.fi).

Delta i invånarkvällen 22.4

Stadsdirektör Christoffer Masar och ekonomidirektör Mikael Boström håller en invånarkväll kring ekonomin i stadshusets fullmäktigesal 22.4 kl. 17–19.

Välkommen med!