Tillbaka till aktuellt
12.1.2022

Vi har gjort ett utkast till stadens nya strategi och vill nu vi gärna höra vad Grankullaborna tycker är viktigt under den nya strategiperioden. Svara på enkäten och påverka prioriteringarna i Grankullas verksamhet under de kommande åren. Fullmäktige går igenom enkätsvaren 5.2.2022 och fattar beslut om strategiförslagets innehåll.

Den här enkäten är en uppföljningsenkät. Här kan du kommentera tyngdpunkterna för den kommande strategin. Det är tänkt att stadens nya strategi ska godkännas i fullmäktige i mars. Staden finns till för dig som bor här, så din åsikt är mycket viktig för oss.

Med hjälp av Innoduel-undersökningen får vi som slutresultat tre listor, där svaren från dig och de andra deltagarna är ordnade enligt prioriteringsordning. OBS! Du kan delta igen för att ge svar och prioritera tidigare svar.

Observera följande: 

  • Skriv svar med en låg tröskel, eftersom alla tankar är viktiga.
  • En del av svaren som används i jämförelsen kommer från andra deltagare. De har inte redigerats, så mindre och ofarliga stavfel kan finnas med.
  • Innoduel lottar ut varje par med svar. Samma svar kan därför förekomma två gånger.
  • Genom att välja mellan de två svaren kommer du vidare i undersökningen. Gör alltid ett val, även om det är svårt.