Tillbaka till aktuellt
4.6.2021

Affärslokalen/utrymmet på ca 70 m2 finns i den s.k. Gula Huset på adressen Thurmansallén 1 från och med 1.9.2021. Lokalen finns på villans övre våning och den omfattar fyra skilda rum på ca 15 m2, 2 x 16 m2 och 23 m2 (se bottenritning nedan). 
Rummen hyrs ut som en helhet. Mer än en företagare/aktör kan dela på affärslokalen, men anbudet ska lämnas som ett enda anbud. Också hyresavtalet ingås som ett avtal för hela affärslokalen.
I huset finns gemensamma socialutrymmen som används också av de övriga hyresgästerna på övre våningen. 

Om fler än ett hyresanbud lämnas in så grundar sig urvalet på den verksamhet som bäst passar in med användningen av lokalerna, den gamla villans stämning och den övriga verksamheten i villan, samt hyresbeloppet som bjuds. 

Tidigare hyresgäster har bedrivit verksamhet inom kultur, hantverk eller konst. Sådan verksamhet ges förtur även i fortsättningen.

Hyresanbuden för lokalen med uppgift om vilket hyresbelopp som bjuds ska sändas senast 30.6.2021 kl. 16.00 till adressen registratur@grankulla.fi

Mer information 18.5-17.6.2021 ges av Riitta Ahonen, sekreterare för lokaladministrationen, 
tfn 050 411 1727, e-post riitta.ahonen@grankulla.fi

Lisätietoja antaa 18.5-17.6.2021 tilahallintosihteeri Riitta Ahonen, puh. 050 4111727 tai riitta.ahonen@kauniainen.fi 

gula villan bottenplan över vån