Tillbaka till aktuellt
12.9.2022

Välbefinnande i kommunen är ett projekt av MIELI ry och 28 kommuner. Projektet stöder kommunerna i deras hälsofrämjande arbete. Att främja psykisk hälsa är en av kommunernas viktigaste uppgifter – nu och i framtiden.

Välbefinnande i kommunen är ett tillvägagångsätt som hjälper kommunen att stärka den psykiska hälsan. God psykisk hälsa hos kommuninvånarna stärker kommunens livskraft och kommuninvånarnas förutsättningar för ett gott liv. Psykisk hälsa är en resurs för individer, familjer, samfund och samhälle och bidrar till social och ekonomisk utveckling.