Tillbaka till aktuellt
13.4.2021

Stadsfullmäktige i Grankulla valde fil.mag. och hum.kand. Mikael Flemmich ny bildningsdirektör till ny bildningsdirektör. Valet gjordes på måndagengskvällen och det var enhälligt.

Flemmich verkar nu som t.f. bildningsdirektör i Kyrkslätt. 

Vid mötet beviljades även fullmäktigemedlemmen Finn Berg (SFP) befrielse från sitt uppdrag. Han har den 11.3 ansökt om befrielse av hälsoskäl. Veronica Fellman, är SFP:s första ersättare och hon valdes till ny medlem av fullmäktige.

Berg har varit ordförande för det samhällstekniska utskottet. Till ny medlem i utskottet valdes Christoffer Lindqvist (SFP) och till utskottets ordförande medlemmen Camilla Sederholm (SFP).