Tillbaka till aktuellt
23.5.2023

Grankullas stadsfullmäktige utsåg på måndag kväll medlemmarna i fullmäktiges presidium, stadsstyrelsen och utskotten. En del av de tidigare fortsätter och en del nya utsågs.

Fullmäktiges presidium valdes för ett år framåt. Som ordförande fortsätter Tapani Ala-Reinikka (saml), som första viceordförande Stefan Stenberg (sfp) och som andra viceordförande Juha Pesonen (gröna).

Stadsstyrelsen leds de kommande två åren av ordförande Veronica Rehn-Kivi och viceordförande Lauri Ant-Wuorinen (saml).

Förtroendeorganens nya sammansättningar uppdateras på stadens webbplats.

På bilden fr. v. Stefan Stenberg, Veronica Rehn-Kivi, Tapani Ala-Reinikka ja Juha Pesonen.